BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Sierpień 2014

Nowy portal Wojewódzkiego Urządu Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu badawczego „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja” utworzono komponent wdrożeniowy – portal wirtualnydoradca.wup.lublin.pl.

Każdy może wykorzystać jego możliwości:

a) Do promocji bezpłatnych form uczestnictwa w projektach. Zachęcam do przekazywania informacji o planowanych przez Państwa instytucję bezpłatnych szkoleniach, kursach, i innych formach wsparcia, zwłaszcza tych, z których mogłyby skorzystać osoby poszukujące pracy. Materiał zamieszczony zostanie w zakładce Aktualności i będzie dostępny dla wszystkich użytkowników. Każdy z nich, dzięki przeszukiwaniu baz realnych ogłoszeń i rekrutacji oraz rzeczywistych ścieżek karier może poprawić swą orientację w wymaganiach lokalnego rynku pracy, ustalić luki kwalifikacyjne oraz kompetencyjne, które należałoby uzupełnić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie zatrudnienia lub zmianę pracy na bardziej satysfakcjonującą.

b) Przy kreowaniu ofert kształcenia. Instytucje szkoleniowe mogą zapoznać się z wymaganiami pracodawców w różnych zawodach i na tej podstawie formułować odpowiednie programy szkoleń. Zarejestrowany użytkownik portalu ma obecnie możliwość wglądu w treść 21 717 przeszłych ofert pracy i 988 przedsięwzięć rekrutacyjnych (w tym osobno nieskutecznych), filtrowanych według wybranych specjalności. Baza zasilana jest co miesiąc nowymi rekordami.

Więcej infrmacji pod adresem: www.lorp.wup.lublin.pl

Osoba do kontaktu:
Gabriela Kasianiuk
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
tel. 81 463 53 33
g.kasianiuk@wup.lublin.pl
lorp@wup.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: