BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 sierpień 2015

O ratunek dla Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

W dniu 3 września w czwartek o godz. 12.00 przed budynkami Urzędów Wojewódzkich szeregu miast w Polsce odbędą się organizowane przez środowiska psychiatryczne manifestacje w obronie zagrożonego w swoim trwaniu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ważnym punktem tych manifestacji będzie wręczenie na ręce Wojewodów petycji do Rady Ministrów z apelem o realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i zachowanie jego rangi ustawowej.  Jak napisali w liście otwartym do opinii publicznej Przewodniczący Komisji ds. Reformy i NPOZP ZG Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  prof. dr hab. Jacek Wiórka i Przewodniczący Porozumienia na rzecz NPOZP dr hab. Andrzej Cechnicki:

„Propozycja likwidacji ustawowej rangi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, poprzez przeniesienie go do projektowanego przez Ustawę o zdrowiu publicznym Narodowego Programu Zdrowia jako jednego z jego wielu celów operacyjnych, zdecydowanie obniża jego rangę, znaczenie i rolę.  Byłby to   przejaw jawnego lekceważenia i niesprawiedliwości wobec wszystkich, którzy oczekują zdecydowanej reformy obecnego systemu opieki psychiatrycznej, a wśród nich szczególnie korzystających z tego systemu osób chorujących psychicznie, począwszy od dzieci i młodzieży, przez wszystkie etapy cyklu życiowego aż do seniorów, a także ich rodzin. 

Chcemy podkreślić, że Ustawodawca nie konsultował tak daleko idącej zmiany prawa  z Radą do spraw Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, ani przedstawicielami Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej i NPOZP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, czyli  z dwoma najpoważniejszymi gremiami współpracującymi z Ministerstwem Zdrowia nad realizacją NPOZP w latach 2011-2015 i programem jego kontynuacji na lata 2016-2020.  Nie uwzględnił też stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich wyrażonego w liście do Ministra  Zdrowia z dnia 21 lipca 2015 roku.”

W Lublinie organizatorem manifestacji przed Urzędem Wojewódzkim (ul. Spokojna 4) w dniu 3 września o godz. 12.00 jest Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY jako organizacja pacjentów po przebytym kryzysie psychicznym deklaruje swój udział wraz z całym środowiskiem psychiatrycznym w działaniach służących utrzymaniu NPOZP jako ważnej płaszczyzny realizacji interesów środowiska osób chorujących psychicznie.

Zachęcamy osoby chorujące oraz reprezentujące je instytucje do udziału w manifestacji.

Sejm_druk 3772

Ekspertyza o ustawie o zdrowiu 3675_JW

List otwarty w sprawie NPOZP. JW i AC

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: