BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Listopad 2015

Konferencja „O tym się nie mówi II – aspekty audiologiczne, techniczne i rehabilitacyjne uszkodzeń słuchu”

Obecnie wielu Polaków boryka się z problemem uszkodzenia słuchu, a ich liczba z roku na rok się powiększa. 

Wielu z nich bagatelizuje ten problem bądź też nie potrafi się odnaleźć w tej trudnej sytuacji. Dlatego też Konferencja Naukowa pt. „O tym się nie mówi II – aspekty audiologiczne, techniczne i rehabilitacyjne uszkodzeń słuchu” podejmuje te problemy. 

Konferencję organizuje Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens” KUL. Odbędzie się ona w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 4 grudnia 2015 roku.

Wydarzenie ma charakter ogólnopolski, a wśród prelegentów odnaleźć można audiologa, pedagoga, protetyka słuchu, jak i studenta. Konferencja ta jest dostępna zarówno dla Głuchych (tłumacz języka migowego), jak i Słabosłyszących (pętla indukcyjna, symultaniczny przekaz tekstowy).

Dodatkowo po konferencji zaplanowane zostało dla zainteresowanych szkolenie. Jednym z prelegentów, a także osobą przeprowadzającą część szkolenia jest p. Lidia Smolarek-Best, europejska działaczka na rzecz osób z uszkodzeniem słuchu, a także członek zarządu Europejskiej Federacji Osób Słabosłyszących (EFHOH). Szczegółowy program konferencji oraz szkolenia znajdą Państwo w załączniku.

Plan konferencji i szkolenia O tym się nie mówi 2

Więcej informacji o konferencji i  kole znajdą Państwo:

Paulina Lewandowska
konferencja.ss@gmail.com

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: