BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Maj 2018

Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Tomaszowie Lubelskim

W dniu 11 maja 2018 roku mieszkańcy Tomaszowa Lubelskiego świętowali Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Święto ustanowione w 1999 roku jest manifestacją postawy jedności i szacunku wobec osób narażonych na wykluczenie i odrzucenie.

Obchody rozpoczęto od mszy świętej celebrowanej przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa dr Mariana Rojka. Następnie sprzed kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa, główną ulicą miasta, ruszył kolorowy korowód na czele którego kroczyli włodarze miasta i powiatu tomaszowskiego.

IMG_6919
Ten wspólny przemarsz osób reprezentujących lokalny samorząd, instytucje, szkoły, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe jest widocznym świadectwem rzetelnego traktowania spraw i problemów osób z niepełnosprawnością.
Święto jest radosną manifestacją pełną dobrych życzeń, podziękowań, uśmiechów, muzyki, kolorowych gadżetów i zabawy, co w pełni rozbrzmiało w czasie koncertu, który rozpoczął się w amfiteatrze parku miejskiego gdzie dotarł pochód. Program święta przygotowany przez głównego organizatora, Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim, przewidywał po wystąpieniu pani Beaty Piech przewodniczącej koła, występy artystyczne w wykonaniu zespołów osób niepełnosprawnych, przedszkolaków i uczniów tomaszowskich szkół. Wykonawcy pięknie i z przejęciem zaprezentowali swe talenty śpiewając, tańcząc i recytując.

W tegorocznych obchodach Dnia Godności wszystkie te radosne elementy splotły się ze sprawą ważną mającą wpływ na przyszłe losy osób niepełnosprawnych, bowiem zarząd stowarzyszenia podjął ogromny trud i ryzyko wzniesienia Lokalnego Centrum Wspomagająco-Aktywizującego, którego działalność będzie służyć mieszkańcom. Dlatego też Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Marian Rojek w towarzystwie dostojnych gości udał się na plac budowy gdzie dokonał jego uroczystego poświęcenia.

Stowarzyszenie swoją działalnością obejmuje nie tylko teraźniejsze potrzeby, ale myśli również o przyszłości podopiecznych i od dwudziestu lat krok po kroku buduje kompleksowy system wsparcia od wczesnej interwencji do dojrzałości osoby niepełnosprawnej. By jednak świetne pomysły były zrealizowane potrzebna jest współpraca i zrozumienie władz samorządowych Tomaszowa i województwa lubelskiego. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że to jest możliwe, że to się dzieje.

Z okazji obchodów Dnia Godności, Zarządowi i Członkom Koła PSONI w Tomaszowie Lubelskim, z całego serca życzę niesłabnącego entuzjazmu, wytrwałości i wsparcia wszystkich środowisk w podążaniu do obranego celu. Mam głębokie przekonanie, że odniosą Państwo sukces, który przyniesie innym radość i satysfakcję.

no images were found

Zofia Brzozowska

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: