BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Maj 2012

Obchody Dnia Solidarności Pokoleń w Lublinie

Europejski Dzień Solidarności Pokoleń jest społeczną inicjatywą Komisji Europejskiej. Ma na celu promowanie wizji społeczeństwa, w którym każdy człowiek bez względu na wiek znajdzie dla siebie miejsce, a relacje między pokoleniem ludzi starszych i młodych będą opierały się o zasady wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

W Lublinie obchody Dnia Solidarności Pokoleń odbyły się 17 maja 2012 r. w Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a. Jego organizatorami byli: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Lublinie oraz nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 34 w Lublinie.

W miłej i radosnej atmosferze seniorzy i młodzież mogli obserwować  m.in. występy grupy teatralnej i chóru  z Wisznic, popisy pary tanecznej ze Szkoły Podstawowej nr 34 oraz słuchać piosenek w wykonaniu uczestników Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie.
Interesującą częścią uroczystości były wywiady  przeprowadzane z zaproszonymi gośćmi. W rolę dziennikarzy wcielili się  młodzi uczniowie z gazetki szkolnej „Wers”, działającej przy SP nr 34. Wśród przepytywanych osób byli m.in. Alicja Jankiewicz –LFOON – SW, Alina Gucma –PZERiI, Dorota Gąsior – MOPR, Ewa Dados – Radio Lublin, Andrzej Szałach – LZINR.

Na zakończenie obchodów Dnia Solidarności Pokoleń cała sala odśpiewała  pogodną  i optymistyczną piosenkę Roberta Jansona pt.  „Małe szczęścia”.

Krzysztof Rzepecki
krzysiek.lfoon@gmail.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: