BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 październik 2016

Obchody Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego w Zamościu

5 października już po raz piąty obchodzony będzie Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
Celem tego Dnia jest m.in. burzenie stereotypów dotyczących mózgowego porażenia dziecięcego (MPD), uwrażliwienie na rzeczywiste problemy osób z MPD oraz zamanifestowanie solidarności z osobami żyjącymi z uszkodzeniem mózgu w Polsce i na całym świecie.

Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, z okazji obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego, organizuje happening pod hasłem „Łańcuch otwartych umysłów”. Happening ma na celu integrację uczniów Zespołu Szkół „Krok za krokiem” ze środowiskiem lokalnym, głównie z uczniami zamojskich szkół i przedszkoli oraz zaznajomienie społeczności lokalnej ze specyficznymi potrzebami i możliwościami uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Impreza odbędzie się na Rynku Wielkim dnia 5 października  (środa) o godzinie 11.00.

W programie przewidziane jest spotkanie z władzami miasta oraz otoczenie Rynku Wielkiego „Łańcuchem otwartych umysłów”. Planowane jest też,  o ile otrzymamy zgodę Władz Miasta podświetlenie budynku Ratusza Miejskiego na kolor zielony, będący wyrazem solidarności  z osobami z Mózgowym Porażeniem  Dziecięcym.

Michał Król

STOWARZYSZENIE POMOCY  DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

„KROK ZA KROKIEM” w ZAMOŚCIU

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 6a

tel. 84 639 33 11; tel/fax  84  627 14 38

biuro@spdn.pl

www.spdn.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: