BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Październik 2013

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w Lublinie

Tegoroczne obchody 23-go już Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego przebiegały pod hasłem: „SCHIZOFRENIA – WIEM, ROZUMIEM”. Ich głównym organizatorem było Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA”, które zatroszczyło się o to, by osoby chorujące psychicznie nie natrafiły tego dnia na jakiekolwiek bariery mogące utrudnić im godne przeżywanie ich święta.

 

Jak co roku, obchody rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną o godz. 9.00 w Lubelskiej Archikatedrze, która zgromadziła osoby chorujące, ich rodziny, opiekunów, terapeutów i duszpasterzy oraz przedstawicieli władz miejskich. Obecność kapłanów a wśród nich m.in. głoszącego homilię bp Mieczysława Cisło, ks. Tadeusza Pajurka, ks. Bogusława Suszyło i ks. Tadeusza Liminowicza stanowiła dla wierzących chorujących świadectwo troski o ich rozwój religijny oraz solidarności z potrzebującymi pomocy członkami społeczeństwa. W swojej homilii bp Mieczysław Cisło zaakcentował m.in. równą godność osób, przeżywających kryzysy psychiczne – godność znajdującą swe teologiczne podstawy w stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże. Wszyscy ludzie na równi – zatem także osoby chorujące – zdolne są do upodobnienia się do swego Stwórcy, a to dokonuje się przez Miłość. Z drugiej strony – świat chorych odwdzięcza się za każdy gest okazanej Miłości i troski, za wszystko, co zawiera się w afirmacji człowieczeństwa osoby cierpiącej.

 

022

Hasło obchodów: „SCHIZOFRENIA – WIEM, ROZUMIEM” znalazło także oddźwięk w tej części imprezy, która miała miejsce – po uroczystym przemarszu z Archikatedry – na Placu Litewskim w Lublinie. W godz. 10.20-12.00 wszyscy zainteresowani skorzystać mogli z porad specjalistów w zakresie psychiatrii oraz spotkać się ze wsparciem edukacyjnym ułatwiającym zrozumienie specyfiki chorób psychicznych. Przeplatane występami Środowiskowych Domów Samopomocy wystąpienia prelegentów zmierzały do uwydatnienia potrzeby głębszego wejścia w problematykę osób ze schorzeniami psychicznymi jako podstawy akceptacji tych osób i solidarności z nimi. Myśl tę wyraził expressis verbis kierujący raz jeszcze słowo do zgromadzonych ks. Tadeusz Pajurek.

Duży ciężar gatunkowy posiadało krótkie, ale obfitujące w głębokie intuicje wystąpienie prof. Andrzeja Czernikiewicza. Prelegent zwrócił uwagę na zdolność osób po przebytym epizodzie psychotycznym do rozwoju i spełniania swych celów życiowych. Osoby zdrowe, pragnące właściwie ustosunkować się do problemów osób chorujących pamiętać powinny, iż tyle jest schizofrenii, ilu jest ludzi chorujących.  Sama choroba może także stać się doświadczeniem rozwijającym.

Z kolei Prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego dr Artur Kochański zaprezentował zebranym dziesięć Tez o schizofrenii, opracowanych przez grono ekspertów i samych osób chorujących. Jakkolwiek schizofrenia jest chorobą, to jest to choroba o wielu wymiarach i różnym przebiegu. W jej leczeniu farmakoterapia stanowi najbardziej popularną, ale zdecydowanie niewystarczającą metodę. Istnieje potrzeba wielorakich dróg wsparcia osób potrzebujących pomocy psychiatrycznej. W tej edukacyjnej części imprezy zgromadzeni na Placu Litewskim słuchacze mogli się m.in. dowiedzieć, iż schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną, jakkolwiek w jej pojawieniu się dużą rolę odgrywają czynniki genetyczne. Warunkiem jej zaistnienia jest przekroczenie określonego poziomu stresu. Ponieważ choroba dotyka także rodzinę chorego, będąc dla niej wstrząsem i dramatem – wspierać należy także środowisko życia i rozwoju osoby cierpiącej. Nie zabrakło w wystąpieniu znanego lubelskiego psychiatry także krótkich, syntetycznych sformułowań, obrazujących istotę omawianej choroby, którą można m.in. określić jako chorobę nadwrażliwości. Dla osób zdrowych cenne mogło okazać się stwierdzenie mówcy, iż osoby chorujące nie zagrażają innym w stopniu większym, niż osoby zdrowe.

Wśród atrakcji, przygotowanych tego dnia – również staraniem samych osób po przebytym kryzysie psychicznym – znalazły się m.in.: – występ prowadzonego przez P. Ewę Dudziak z ŚDS „MISERICORDIA” Teatru „Przebudzenie” (zaprezentował on spektakl pt. „Motyle”); – piosenki śpiewane przez wokalistów z ŚDS „Aster” z Bychawy; – występy młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżowego MAT (Młodzieżowa Akademia Teatralna), występy artystyczne ŚDS z Annopola oraz zespołu muzycznego PANDA MUSIC.

Wszystkie przybyłe osoby skorzystać mogły ze specjalnie przygotowanego dla nich poczęstunku oraz miały okazję do nabycia wyrobów rękodzieła artystycznego dostępnych na umiejscowionym w pobliżu sceny kiermaszu.

Patronat honorowy nad imprezą sprawowali abp Stanisław Budzik, Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman oraz Wojewoda Lubelski Jolanta Szołno-Koguc. Intencją organizatorów było przeniesienie refleksji o potrzebie solidarności z chorującymi na grunt  codziennego życia. To zaś, czy intencja owa zmaterializuje się w życiu naszej lokalnej społeczności, zależy przede wszystkim od nas samych.

Anna i Zygmunt Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW