BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Marzec 2014

Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa w SOSW nr 2 w Lublinie

Im bardziej kolorowo i odlotowo – tym lepiej – z takiego założenia wychodzą organizatorzy obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Głuskiej 5 w Lublinie. Wszyscy dorośli uczestniczący w imprezie proszeni są o przyjście w możliwie najbardziej kolorowym stroju. W dobrym tonie są m. in. „żarówiaste” skarpetki, oczywiście nie do pary.

Impreza rozpocznie się o godz. 9.30 (całość potrwa około godziny) spektaklem „Piosenka jest dobra na wszystko” w wykonaniu szkolnego zespołu teatralnego Zwierciadło.

Po widowiskowym przedstawieniu będzie można obejrzeć prezentację „Jak dbamy o nasze zdrowie”. Prezentacja składa się ze zdjęć wykonanych osobiście przez dzieci z zespołem Downa.

Kontynuacją prezentacji będą zajęcia aktywizujące; dzieci z zespołem Downa będą mówić, co służy zdrowiu oraz ilustrować swoje słowa odpowiednimi znakami PCS (systemu komunikacji za pomocą specjalnych obrazków).

Imprezę zakończy konkurs kolorowej skarpety; dzieci z zespołem Downa zasiądą w jury i będą oceniać, kto z dorosłych (nauczyciele, wychowawcy, pracownicy obsługi oraz rodzice) jest ubrany najbardziej kolorowo i „odlotowo”.

Więcej informacji: koordynatorka obchodów, Barbara Tomala-Chudzik, tel. 508306711

Rafał Szostak

SOSW nr 2 w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW