BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 listopad 2017

Ocena wpływu projektów transportowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2007-2013 na mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych przygotowuje analizę pn. Ocena wpływu projektów transportowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2007-2013 na mobilność osób  z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Uczestnictwo w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami jest uzależnione od wielu czynników. Powszechnie wskazuje się, iż niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu eliminację barier architektonicznych, urbanistycznych i transportowych. W kontekście działań CUPT równość osób z niepełnosprawnościami to przede wszystkim kwestia zapewnienia dostępu do infrastruktury na równych zasadach. Rozwiązania infrastrukturalne mają wpływ na aktywność społeczną osób z niepełnosprawnościami.

W ramach podjętych działań CUPT chce dokonać podsumowania użyteczności  projektów  transportowych zrealizowanych z dofinansowaniem z funduszy unijnych w latach 2007-2013 dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w prowadzonych działaniach poprzez wypełnienie poniższego kwestionariusza i odesłanie go w terminie do 30 listopada 2017 r. w formie elektronicznej na adres:  eboratynska-karpiej@cupt.gov.pl.

Jednocześnie informuję, iż dane, przekazane przez Państwa, zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Państwa udział w badaniu jest nieodzownym warunkiem jego powodzenia i przydatności płynących z badania wyników. Zachęcam do poświęcenia czasu na wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Ankieta

Edyta Boratyńska-Karpiej
Ekspert  ds. ewaluacji

tel. (48) (22) 375 27 81

kom. 885 58 11 72

eboratynska-karpiej@cupt.gov.pl

Centrum Unijnych Projektów Transportowych
plac Europejski 2
00-844 Warszawa
tel. (22) 262 05 00, fax (22) 262 05 01
www.cupt.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: