BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Styczeń 2020

Od 1 stycznia 2020 roku wnioski o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych można składać elektronicznie.

W 2020 roku osoby, które posiadają podpis elektroniczny lub Profil Zaufany na platformie ePUAP będą miały możliwość złożenia w formie elektronicznej, w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dzięki temu wnioski można będzie składać również w dni wolne od pracy oraz po godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Do wniosków przygotowanych przez zespół SOW zostaną dołączone wykazy załączników.

PFRON informuje ponadto, iż trwają obecnie prace nad integracją systemu SOW z NFZ. W przypadku dokonania integracji – jeśli wnioskodawca złoży wniosek za pomocą platformy SOW – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie będzie miał możliwość elektronicznej weryfikacji w NFZ zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Planowanym terminem integracji systemów jest koniec lutego 2020 roku. Poza tym trwają prace nad uruchomieniem modułu do kontaktów z organizatorami turnusów. Złożenie wniosku przez SOW umożliwi pracownikowi Ośrodka elektroniczną weryfikację organizatora i terminu turnusu. O przyjętych funkcjonalnościach będziemy Państwa informować w odrębnym komunikacie. Prosimy więc o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Wnioski na turnusy i przedmioty ortopedyczne można również składać w wersji papierowej wraz z wymienionymi w nich załącznikami przy ul. Diamentowej 2 w pokoju 112 na I piętrze, w poniedziałki w godz. 8–17, od wtorku do piątku w godz. 8-15. Obowiązujące formularze są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakładce „Informacje dla osób niepełnosprawnych” https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_osobom_niepelnosprawnym.

Źródło: lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: