BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 luty 2016

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ

             Dnia 22. II. 2016 r. w poniedziałek o godz. 17.00 w siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY przy ul. Gospodarczej 32 w Lublinie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LSJ. Rezultatem obrad był wybór nowego Prezesa LSJ, którym został pełniący dotychczas funkcję Wiceprezesa Zygmunt Marek Miszczak oraz uzupełnienie składu Zarządu stowarzyszenia, którego nowym członkiem została Ewa Barbara Sadurska.

Objęcie funkcji w Zarządzie to dla nowo wybranych zobowiązanie do intensyfikacji wysiłków w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia. Wśród zadań najbliższych znajdzie się udział w przygotowywaniu Forum Psychiatrii Środowiskowej, które odbędzie się w październiku 2016 r. Prace nad zorganizowaniem tego Forum prowadzone są w ramach Lubelskiego Porozumienia na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

 ZMM

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: