BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
31 marzec 2016

Odszedł Andrzej Szałach

Nadeszła smutna wiadomość z Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu.


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 30 marca 2016, w wieku 70 lat odszedł od nas na zawsze
ANDRZEJ SZAŁACH

Andrzej Szałach - zdjęcie

Andrzej związany był z  naszym Związkiem prawie od początku jego istnienia, a od 1991 roku nieprzerwanie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu. Przez kilkanaście lat prowadził Biuro Związku oraz Punkt Informacji dla ON i ich rodzin, przez wiele lat  był komandorem rajdu „Koziołek”,  wraz z Żoną Wandą (której składamy serdeczne wyrazy współczucia) organizował nasze comiesięczne spotkania i wszelkie inne związkowe imprezy.

Aktywnie działał też w wielu innych organizacjach osób niepełnosprawnych: współuczestniczył w tworzeniu Lubelskiego Forum Osób Niepełnosprawnych – Sejmiku Wojewódzkiego, którego był Wiceprzewodniczącym do 1999 roku, w 1999 roku współtworzył  Ogólnopolską Federację Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo i od początku był jej Przewodniczącym, a także był członkiem Zarządu i w latach 2008 – 2012 Przewodniczącym Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych, z ramienia którego był w latach 2009-2013 członkiem Zarządu Europejskiego Forum Niepełnosprawnych (EDF).

W ostatnich latach działał też jako Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Lublinie.

Był członkiem wielu gremiów doradczych, m. in. Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Za swoją pracę na rzecz środowiska ON wielokrotnie nagradzany, m.in. medalami: Wojewody Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublin.

A prywatnie był Andrzej wspaniałym Kolegą, zawsze wszystkim życzliwy i służący pomocą, był duszą każdego  towarzystwa. Zapamiętamy Go takim, jak  na zdjęciu z naszego ostatniego spotkania – Związkowej Wigilii w grudniu 2015.

Trudno uwierzyć, Andrzeju, że już nigdy nie spotkamy się ani w biurze Związku, ani na naszych comiesięcznych spotkaniach środowiskowych…

LZINR bez Ciebie  już nigdy nie będzie taki sam… Bardzo będzie nam Ciebie, Andrzeju, brakowało!!!

Pożegnanie Andrzeja odbędzie się

w sobotę 2 kwietnia o godz. 10.00

w Kościele Św. Jadwigi na Czechowie.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: