BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Maj 2012

Oferta dydaktyczno-wychowawcza Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie

Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka przy ul. Bronowickiej 21 w Lublinie serdecznie zaprasza do zapoznania się z ofertą dydaktyczno – wychowawczą placówki. Nasza oferta przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży:

–  upośledzonej w stopniu lekkim i umiarkowanym,
– ze spektrum autyzmu,
– ze sprzężonymi niepełno sprawnościami,
– z dziecięcym porażeniem mózgowym,
– dla dzieci na wózkach.

W skład Zespołu Szkół wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 26 i Gimnazjum Nr 20 (uczniowie ze szkoły podstawowej mają  możliwość kontynuacji nauki w gimnazjum).

Nasze zalety to:
– wysoko wykwalifikowana kadra,
– 90 – letnia tradycja,
– wcielanie w życie idei naszego patrona Janusza Korczaka,
– troska o wszechstronny rozwój ucznia – możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami sportowymi: udział w olimpiadach specjalnych (medale w zawodach sportowych np. zapasach, sumo, unihokeju) raz artystycznych (pokazy taneczne na Międzynarodowych i Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych, konkursy plastyczne: prace naszych uczniów można było oglądać na bilbordach rozmieszczonych na terenie Lublina), prowadzone są koła zainteresowań np.: informatyczne, ekologiczne, garncarskie,
– realizujemy projekty unijne z zakresu indywidualizacji nauczania i wychowania,
-prowadzimy szereg zajęć dodatkowych wspomagających prawidłowy rozwój,
z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych w odpowiednio przystosowanych pracowniach:
–  zajęcia kompensacyjno – korekcyjne,
– korekcja wad postawy,
– zajęcia logopedyczne,
– zajęcia z arteterapii,
– zajęcia socjoterapii,
– reedukacja,

na terenie placówki działają:
– Zespół Tańca Ludowego,
– Zespół Tańca Towarzyskiego,
– Chór szkolny,
– mało liczne klasy – stosujemy indywidualizację  nauczania,
– prowadzimy nauczanie indywidualne na terenie szkoły i w domach uczniów,
– posiadamy dwie pracownie komputerowe, pracownię gospodarstwa domowego, drewna,  dużą salę gimnastyczną z przyległym boiskiem, bibliotekę wyposażoną w sprzęt mulimedialny,
– salę doświadczania świata,
– pracownię garncarską prowadzoną przez dyplomowanego mistrza garncarstwa i ceramiki artystycznej,
– dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów: posiadamy monitoring,
– szkoła jest przyjazna dla osób niepełnosprawnych ruchowo: posiadamy windę i podjazdy,
– w naszej szkole uczniowie czują się  bezpiecznie, nie są anonimowi i posiadają poczucie własnej wartości,
– profesjonalna opieka w świetlicy przeznaczona jest dla uczniów z wszystkich poziomów edukacyjnych,
– uczniowie mają możliwość korzystania z posiłków stołówki szkolnej za niewielką odpłatnością; bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach: „Owoce w szkole” i „Mleko dla szkół”,
– kładziemy duży nacisk na rozwój społeczny naszych podopiecznych, rozwijamy u nich samodzielność, zaradność życiową  i umiejętności komunikowania się,
– współpracujemy z Instytucjami Publicznymi takimi jak:
Dom Kultury,
Miejska Biblioteka Publiczna,
Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
Zespół Tańca Towarzyskiego GAMZA,
Stowarzyszenie „Radość Dawania”, które prowadzi zajęcia specjalistyczne na terenie Zespołu Szkół Nr 4,
Z Biurem Turystycznym „ANETA”,
– organizujemy wiele imprez i uroczystości artystycznych, przeglądów twórczości, zawodów i olimpiad sportowych.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne konsultacje wszystkich zainteresowanych

Zespół Szkół Nr 4: kontakt telefoniczny (81) 746-14-07
email zs4@um.lublin.pl

Stowarzyszenie „Radość Dawania”: kontakt telefoniczny 506-828-119
email stowarzyszenieradoscdawania@interia.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia naszych stron Internetowych:
www.zs4lublin.edupage.org
www.radoscdawania.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: