BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Wrzesień 2011

Oferta szkoleniowa dla osób niesłyszących

Fundacja Fuga Mundi prowadzi nabór osób niesłyszących do udziału w projekcie „4 kroki – Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II”, który ma na celu pomoc w znalezieniu zatrudnienia i podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie:

Podstawowych umiejętności komputerowych.

więcej informacji na stronie: www.4kroki.ffm.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: