BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 wrzesień 2016

Ogłoszenie o drugim otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Lublin ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym (14.09.2016-15.10.2016)

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: