BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 wrzesień 2016

Ogłoszenie o naborze innowacyjnych pomysłów w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej.

 KTO MOŻE APLIKOWAĆ?

O grant mogą ubiegać się, osoby, podmioty i instytucje, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie, metodę, rozwiązanie zwiększające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wywodzące się z kręgu odbiorców innowacji (osób z niepełnosprawnościami lub organizacji/ podmiotów działających na ich rzecz) lub użytkowników (osób, podmiotów, instytucji, które będą stosować innowacyjne narzędzie) tj.:

 • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
 • osoby prawne (publiczne i prywatne)
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 OFERUJEMY

 • wsparcie animatorów w zakresie wypracowania pomysłu innowacyjnego
 • wsparcie ekspertów w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem
 • wsparcie finansowe w postaci dwóch typów grantów
 • poziom finansowania – 100 %
 • wsparcie opiekunów innowacji  i  ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania

 Preselekcja Kart Zgłoszenia Innowacji zostanie dokonana przez animatora innowacji, wspieranego przez ekspertów. Do kolejnego etapu zostanie wybranych min. 36 pomysłów innowacyjnych na podstawie następujących kryteriów:

 • czy pomysł mieści się w temacie projektu, tj. ma na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością i jest zgodny z dokumentami strategicznymi w tym zakresie;
 • czy pomysł wpisuje się w założenia projektu (można go przetestować na małej grupie odbiorców (ok. 10 osób lub/i 1-2 organizacjach przez max. 6 miesięcy i za kwotę nie przekraczającą sumy założonej we wniosku na 1 grant);
 • czy pomysł w ogóle jest innowacją, tzn. czy nie jest/był już stosowany w Polsce i czy nie powiela standardowych form wsparcia, zaplanowanych w POWER oraz w RPO oraz innowacji/produktów wypracowanych w PO KL;
 • czy pomysł mieści się w aktualnym systemie prawnym, tj. jego zastosowanie nie wymaga wprowadzenia zmian w przepisach;
 • czy pomysł realizuje zasadę równości płci i niedyskryminacji.

Szczegóły procedury znajdą Państwo w dokumencie „Procedury dotyczące realizacji projektu grantowego”.

 TERMINY:

Nabór pomysłów jest naborem ciągłym (do 28.02.2017 lub do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie).

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 Szczegółowe informacje na temat projektu, procedur udzielania grantów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronach:

www.merkury.org.pl

www.wrzos.org.pl

 UWAGA! Osoby zainteresowane zgłoszeniem pomysłu na innowacje prosimy o kontakt z animatorami w Punktach Inkubacji Innowacji:

 Fundacja „Merkury”

ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 666 22 00, faks 74 666 22 01, e-mail: granty@merkury.org.pl

 Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych       

ul. Oleandrów 6, domofon 66, 00-629 Warszawa

tel./ fax +48 22 826 52 46, e-mail: wrzos@wrzos.org.pl, agnieszka.deja@wrzos.org.pl

 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

ul. Nabycińska 19. Pok. 409, 53-677 Wrocław

tel. 71 793 23 24, e-mail: dfop@dfop.org.pl

 Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

ul. M. Kotańskiego 1; 10-167 Olsztyn

tel./ fax 531 022 712, e-mail: wrzos@wrzos.org.pl , kamila.p@wrzos.org.pl

 

Agnieszka Deja

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel. 22 826 52 46

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: