BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Listopad 2019

Ogólnopolska Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

W niedzielę w Lublinie 24 listopada 2019 roku odbędzie się Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. 

To już 27 uliczna zbiórka darów w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, której inicjatorką i ogranizatorką jest Ewa Dados.

W ramach Akcji zbierane będą wyłącznie dary rzeczowe: odzież, obuwie, zabawki, książki, słodycze, żywność długoterminowa. Dary przekazane zostaną dzieciom potrzebującym, będącym w trudnej sytuacji materialnej oraz podopiecznym różnego typu placówek wspierających dzieci.

Więcej informacji na stronie.

www.pdpz.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: