BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawni – w pełni aktywni!”

19 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niepełnosprawni – w pełni aktywni!”

Plakat

Konferencja poświęcona jest aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością i ich funkcjonowaniu na rynku pracy. Tym samym cel spotkania obejmuje zapoznanie odbiorców z możliwościami, jakie posiadają osoby z niepełnosprawnością, ale także uświadomienie problemów, z którymi przychodzi im się mierzyć na rynku pracy.

Poprzez ukazanie wartości oraz możliwości, jakimi dysponują osoby z niepełnosprawnością należy zastanowić się nad istniejącym programem wsparcia i na bieżąco dokonywać modyfikacji, które przyczynią się do budowania sieci wsparcia, przygotowującej do samodzielnego życia w społeczeństwie z poszanowaniem podmiotowości każdej osoby.

Rzeczywisty sprzeciw wobec zjawiska wykluczenia społecznego oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, jest nieodzownym elementem poprawy jakości życia, wyrównywania szans oraz godnego życia. Konferencja umożliwia przeprowadzenie dyskusji w szerokim gronie specjalistów o problemach, z jakimi zmaga się osoba z niepełnosprawnością, nie tylko w codziennym życiu, ale także na prężnie rozwijającym się rynku pracy.

Konferencja będzie również okazją do tego, aby poznać osoby, które wykazały ogromną siłę charakteru oraz determinację i pomimo niepełnosprawności osiągnęły sukces zawodowy. Debata będzie koncentrowała się wokół:

– Przedsiębiorstw, które swoimi działaniami sprzyjają tworzeniu przyjaznego klimatu społecznej integracji osób z niepełnosprawnościami

– Przedsiębiorstw, które poprzez zastosowanie konkretnych środków i narzędzi zbudowały miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami

– Organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne i ich funkcjonowanie w społeczeństwie

– Możliwościach oferowanych przez organizacje rządowe osobom z niepełnosprawnościami

– Psychologicznego ujęcia niepełnosprawności oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Przypominamy: 19 maja 2017 r. o godz.9.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031 Katolicki Uniwersytet Lubelski, al. Racławickie 14.

 

Szczegółowych informacji udziela Aneta Dyrla

Tel. 792 508 777

e-mail: niepełnosprawni.aktywni@gmail.com

Organizatorzy

Koło Naukowe Studentów Psychologii KUL

oraz Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością KUL

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
pok. CTW-43
tel. 81 445 32 03
e-mail: bpsn@kul.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: