BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 październik 2018

Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa  pt.: „Apteka literacka – czytelnictwo osób niepełnosprawnych jako skuteczne lekarstwo na choroby duszy i ciała”

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest organizatorem Ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt.: „Apteka literacka – czytelnictwo osób niepełnosprawnych jako skuteczne lekarstwo na choroby duszy i ciała”.

Będzie to IV edycja z cyklu konferencji o tematyce niepełnosprawności. Odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji przy ul. Bursaki 12 w Lublinie.

Celem konferencji jest ukazanie niepełnosprawności w literaturze i kulturze, sposobu postrzegania przez literaturę osób z różnymi dysfunkcjami, dostępności książek dla publiczności każdego rodzaju, pokazanie wpływu literatury na rozwój człowieka, szukanie wszechstronnych metod dotarcia przez język do każdego z nas.

Adresatami są przedstawiciele różnych dziedzin nauki oraz polscy pisarze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, przedstawiciele drukarni i przedstawiciele branży wydawniczo-księgarskiej, oraz wszyscy zainteresowani czytelnictwem.

Plakat Apteka literacka1

Program konferencji:

15 listopada 2018 r.

Godzina:

Plan konferencji:

9:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 13:00

Monika A. Oleksa

Warsztaty: „Słowo jako narzędzie pisarza”

13:00 – 14:00

Przerwa na lunch

14:00 – 15:00

Aleksandra Tyl

Prelekcja: „Blaski i cienie pracy pisarza”

15:00 – 17:00

Sylwia Błach

Warsztaty: „Licz się ze słowami!”

16 listopada 2018 r.

Godzina:

Plan konferencji i tematy wystąpień:

9:30 -10:00

Rejestracja

10:00

Rozpoczęcie konferencji

10:00 – 10:20

Oficjalne otwarcie konferencji

10:20 – 10:40

dr Małgorzata Jedynak

– Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Literatura źródłem inspiracji i siły do rozwoju osobistego”

10:40 – 11:00

dr Aleksandra Borowicz

– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wczesna nauka czytania jako forma wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niesłyszących i słabosłyszących”

11:00 – 11:20

dr Renata Kołodziejczyk

– Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dostępność tekstów dydaktycznych dla dzieci z uszkodzeniami słuchu”

11:20 – 11:40

mgr Grzegorz Kozłowski

– Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

Dostępność oraz znaczenie czytelnictwa dla osoby głuchoniewidomej”

11:40 – 12:00

mgr Monika Trętko

– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

„Czytanie jako ucieczka w inny lepszy świat”

12:00 – 13:00

Przerwa na lunch

13:00 – 13:20

Karolina Blaszka

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Burzenie muru kulturalnego”

13:20 – 13:40

Maria Skoczyńska

– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ty miły jesteś ślepy”

13:40 – 14:00

Izabela Wlizło

– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Blog jako forma autoterapii”

14:00 – 14:20

Mateusz Kargul

– Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

Bajkoterapia w rehabilitacji u dzieci z niepełnosprawnością”

14:20 – 14:40

Karolina Czaban

– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dieta Bibliofila”

14:40 – 15:00

Oficjalne zakończenie konferencji

15:00

Zakończenie konferencji

Organizator:

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

adres: ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin

telefon/fax.: +48 81 452 94 87/+48 81 452 94 13

adres strony internetowej: www.wspa.pl

Osoba do kontaktu: Alicja Nowogrodzka, a.nowogrodzka@wspa.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: