BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 październik 2014

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności”

Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności” Lublin 21-22 XI 2014 – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

TPG

Organizatorzy:

Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katedra Pedagogiki Specjalnej

Katedra Psychologii Rehabilitacji

Katedra Tyflodydaktyki Języka Angielskiego i Komunikacji Alternatywnej

Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

Sprzężenie dwóch niepełnosprawności sensorycznych, jakim jest równoczesne uszkodzenie wzroku i słuchu, tworzy bardzo specyficzny obraz sytuacji i potrzeb osoby. Adekwatna odpowiedź środowiska, wspierającego rozwój i samodzielne funkcjonowanie osoby głuchoniewidomej, powinna wynikać z szerokiej wiedzy i doświadczenia w kontakcie z tą grupą odbiorców. W związku z tym bardzo ważną rolę pełni także środowisko naukowe, które dostarcza zweryfikowanych i obiektywnych wiadomości na temat funkcjonowania i potrzeb osób z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Organizując konferencję pt. „Świat głuchoniewidomych – wyzwania współczesności” chcemy stworzyć płaszczyznę spotkania szerokiego, wielodyscyplinarnego środowiska skupionego wokół wsparcia osób głuchoniewidomych,  jak i wsłuchać się w głos samych osób głuchoniewidomych . Mamy nadzieję, że umożliwi ona podjęcie szerokiej dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi osób głuchoniewidomych z punktu widzenia wielu dziedzin nauki i praktyki.

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby, które naukowo bądź praktycznie są zainteresowane i aktywne w działaniach na rzecz osób z równoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu.

Tematyka konferencji obejmować będzie różnorodne obszary odnoszące się do osób głuchoniewidomych, w tym:

  • edukację,
  • rehabilitację,
  • syndromy chorobowe,
  • dostępność przestrzeni publicznej,
  • dostępność usług,
  • technologie wspomagające,
  • realizację Konwencji ONZ.

Język konferencji: polski.

W ramach konferencji planowane są sesje referatowe oraz sesja plakatowa. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany rodzaju zgłoszonego wystąpienia.

Miejsce konferencji:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, Lublin.

Uczestnicy konferencji nie ponoszą opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy zapewniają nieodpłatnie: udział w sesjach, materiały konferencyjne oraz przerwy kawowe.

 Koszty zakwaterowania ponoszą uczestnicy. Informacje o możliwościach zakwaterowania są dostępne na stronie internetowej.

Ważny termin:  do 5 listopada 2014 – rejestracja uczestnictwa

 Zgłoszenie uczestnictwa na konferencji jest możliwe wyłącznie przez formularz dostępny na stronie internetowej konferencji – http://www.tpg.org.pl/konferencja

Więcej informacji  na stronie Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: