BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 sierpień 2017

Ogólnopolska Konferencja „(Nie)pełnosprawny w pracy i biznesie” oraz panel dyskusyjny „Przedsiębiorco nie bój się zatrudniać niepełnosprawnych”

Ogólnopolska Konferencja „(Nie)pełnosprawny w pracy i biznesie” oraz panel dyskusyjny „Przedsiębiorco nie bój się niepełnosprawnych” odbędzie się 15 września 2017 r. od godz. 9.30 w Auli budynku B1 Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Zaproszenie na konferencję

PROGRAM KONFERENCJI

9:30 Otwarcie konferencji

Panel konferencyjny

9:40 „Kontrowersje wokół prawnego pojęcia niepełnosprawności” dr Maria Bosak, Anna Maroń – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

9:55 „Włączenie wyłączonych – osoby niepełnosprawne jako jeden z głównych podmiotów polityki społecznej państwa” Mirosław Przewoźnik – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

10:15 „Ramowe wytyczne na temat przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach jako narzędzie wspomagające pracodawcę w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych” dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. nadzw. CIOP-PIB; dr hab. med. Joanna Bugajska – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

10:45 „Spółdzielnie socjalne – w procesie integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i jako instrument zwiększania ich przedsiębiorczości” dr hab. Beata Szluz, prof. UR – Zakład Socjologii Problemów Społecznych, Instytut Socjologii Uniwersytet Rzeszowski

11:00 „Niezdolność do pracy a niepełnosprawność” Wojciech Dyląg – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie

11:15 Przerwa

Panel konferencyjno-dyskusyjny: „Przedsiębiorco nie bój się zatrudniać niepełnosprawnych”

11:35 „Wsparcie systemowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracodawców i przedsiębiorców”. Program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” Maciej Szymański – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11:55 „Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne?” Adam Hadław – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

12:15 „Działalność zakładów aktywności zawodowej skuteczną drogą do otwartego rynku pracy” Jerzy Jęczmienionka – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

12:35 „Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie kontroli przeprowadzonych u pracodawców. Uprawnienia i obowiązki osób niepełnosprawnych” Barbara Czarnek – Państwowa Inspekcja Pracy

12:55 „Instrumenty ekonomiczne wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku” Michał Skóra – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego

13:10 „Rola opieki profilaktycznej w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych” prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak – Skorupa, dr Katarzyna Skręt – Instytut Medycyny Pracy im. prof. Nofera w Łodzi

13:25 Dyskusja Podsumowanie

*organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu konferencji

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Rzeszowski – al. T. Rejtana 16 c – Aula bud. A1

Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować telefonicznie 17 867 52 18.

Liczba miejsc ograniczona. Uczestnictwo jest bezpłatne.

Więcej na stronie: www.zus.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: