BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Styczeń 2012

Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”

Republika Marzeń Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ogłasza ogólnopolski konkurs poetycki dla osób niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”. Udział w konkursie mogą wziąć osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze. Mogą to być osoby piszące rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami (za pomocą specjalnych programów komputerowych). Technika pisarska nie jest ważna, najistotniejsza jest poezja. Nagrodą główną dla laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie będzie wydanie wspólnego tomiku poezji. Przewidziane są także nagrody pieniężne. Nadesłane wiersze oceni profesjonalne jury w składzie: Anna Dymna, Janina Graban, Józef Baran, Leszek Aleksander Moczulski i Adam Ziemianin.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC –  do 31.03.2012

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU – 15.05.2012

WRĘCZENIE NAGRÓD odbędzie się 10.06.2012 podczas IX Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” na płycie Rynku Głównego w Krakowie.

NAGRODZENI zostaną poinformowani o nagrodzie e-mailowo i listem poleconym

INFORMACJE OGÓLNE:

  • konkurs skierowany jest do osób niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 lat
  • konkurs obejmuje poezję, a tematyka nie jest ograniczona
  • jeden autor powinien przesłać 5 utworów poetyckich  nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach (jeden utwór to maksymalnie 2 strony standardowego maszynopisu, krój czcionki Times New Roman, rozmiar 12 p., plik w formacie .doc, .odt, .rtf lub .pdf)
  • każdy z uczestników konkursu powinien przesłać pięć utworów poetyckich wraz z kompletem dokumentów wymienionych w regulaminie, drogą elektroniczną lub pocztą, na jeden z poniższych adresów:  biuro@republikamarzen.org z dopiskiem „Konkurs poezji” lub pocztą tradycyjną, na adres: „Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków z dopiskiem „Konkurs poezji”.

NAGRODY

Organizator przewiduje trzy nagrody główne

I miejsce – 5.000,00 PLN
II miejsce – 3.000,00 PLN
III miejsce – 2.000,00 PLN

 

DANE KONTAKTOWE

Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń Mimo Wszystko” Fundacji Anny Dymnej

ul. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków

www.republikamarzen.org

e-mail: biuro@republikamarzen.org

te.:  12 415 10 33

OSOBA KOORDYNUJĄCA PROJEKT:

Paulina Walotek,

nr tel.: +48 661 22 33 16,

e-mail: paulinawalotek@republikamarzen.org

Więcej o konkursie na stronie internetowej Republiki Marzeń

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: