BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 styczeń 2016

Ogólnopolski Konkurs Poezji Osób Niepełnosprawnych „Słowa, dobrze, że jesteście”

Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej zaprasza do udziału w konkursie poezji „Słowa dobrze, że jesteście”. Mogą wziąć w nim udział osoby niepełnosprawne powyżej 16. roku życia, które piszą wiersze.

Konkurs jest podzielony na dwie kategorie: osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z pozostałymi niepełnosprawnościami. Laureatom konkursu w obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I miejsce – 5 tys. zł,

II miejsce – 3 tys. zł,

III miejsce – 2 tys. zł.

Nadesłane wiersze oceni jury w składzie: Anna Dymna, Janka Graban, Józef Baran, Leszek A. Moczulski i Adam Ziemianin. W momencie rejestracji zgłoszenia, każdemu z autorów zostanie przypisany unikalny kod, którym będą oznaczone jego wiersze. Dzięki temu jury nie będzie znało rodzaju niepełnosprawności, wieku ani żadnych innych informacji na temat autora utworów, oceniona będzie wyłącznie jego twórczość. Każdy z uczestników konkursu jest zobowiązany do przesłania 5 utworów poetyckich (długość jednego utworu nie może przekraczać dwóch stron standardowego maszynopisu).

Do utworów należy dołączyć:

·        kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, wypełnioną
i podpisaną własnoręcznie (lub przez pełnomocnika),

·        kartę zgłoszeniową, zaparafowaną na każdej stronie i podpisaną na ostatniej stronie,

·        czytelnie podpisane oświadczenie uczestnika.

Karta zgłoszeniowa, oświadczenie uczestnika oraz regulamin konkursu są do pobrania na końcu strony: Republika Marzeń.

Słowa dobrze, że jesteście - plakat

Wiersze oraz komplet wymaganych dokumentów należy przesłać najpóźniej do 15 kwietnia 2016 roku pocztą elektroniczną na adres: biuro@republikamarzen.org z dopiskiem „Konkurs poezji”, lub pocztą tradycyjną na adres:

Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń” Fundacji Anny Dymnej

ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 4,

30-198 Kraków

Z dopiskiem „Konkurs Poezji”

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 maja 2016 rWręczenie nagród odbędzie się w październiku w Radio Kraków w studio im. Romany Bobrowskiej, al. Słowackiego 22 w Krakowie, podczas koncertu „Poezjo, ach to Ty!”.

Utwory zwycięzców konkursu zostaną opublikowane w tomiku poezji wraz z utworami laureatów konkursu „Przychodzi wena do lekarza”, wydanym wspólnie z Medycyną Praktyczną.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:

Karolina Trela, nr tel.: 12 31 25 114

e-mail: karolinatrela@republikamarzen.org

Spółdzielnia Socjalna Republika Marzeń

www.republikamarzen.org

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: