BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 Kwiecień 2012

Ogólnopolski spływ kajakowy osób głuchoniewidomych

Rekrutacja do udziału w projekcie „Ogólnopolski spływ kajakowy osób głuchoniewidomych” trwa do dnia 20 kwietnia 2012 (piątek)!

Zapraszamy osoby głuchoniewidome:

– mieszkające na terenie Polski i posiadające numer ewidencyjny PESEL,
– w wieku 18-30 lat,
– posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– aktywne fizycznie,
– wykazujące się brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w projekcie;
– gotowe zaangażować się i współtworzyć działania projektowe.

Osoby spełniające kryteria i zainteresowane udziałem w rekrutacji do projektu prosimy o kontakt na adres mailowy: splyw.empowerment@gmail.com

Więcej informacji: www.splyw-empowerment.blogspot.com

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: