BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Maj 2013

Ogólnopolskie Badanie PRO – EPI

„Zrozumieć padaczkę w pracy”

Czy padaczka powoduje dyskryminację w pracy?
Jakie zawody mogą, a jakie wykonują chorzy na padaczkę?
Co powoduje, że chorzy rezygnują z pracy lub ją tracą?

Konferencja na wskazany temat odbędzie się 6 czerwca 2013r. w Lubelskim Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23 w Lublinie, pokój 207, II piętro godz. 11:00.

Głos na konferencji zabiorą:
– prof. dr  hab. n. med. Konrad Rejdak, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Lublinie,
– pani Barbara Lisek, pacjentka, działaczka społeczna,
– pani Katarzyna Siedlecka, psycholog pracująca z chorymi na padaczkę

Spotkanie skierowane jest do chorych na padaczkę, dziennikarzy i zainteresowanych tematyką konferencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje:
Anna Wolska, 728 313 511, a.wolska@primum.pl,
Iwona Turek, 502 411 036, i.turek@primum.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW