BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Październik 2011

Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne Niepełnosprawnych

Przedstawiciele z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Janowicy – Katarzyna Kozdra, Jolanta Forysiuk, Łukasz Lisek uczestniczyli w dniach 15-19.10.2011 w Ogólnopolskich Konfrontacjach Artystycznych Niepełnosprawnych w Warszawie. Spotkania miały miejsce w:  Hotelu Atos, Centrum Porozumienia Społecznego „Dialog”, Galeria Apteka Sztuki, Domu Polonii, w Kościele  Seminaryjnym.

Organizator Ogólnopolskich Konfrontacji: Teatr Życia im. Ks. Biskupa Jana Chrapka – Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka z Grudziądza – Prezes Krystyna Grabowska.

Uczestnicy Konfrontacji Kasia, Łukasz, Jola

Program obejmował:

1. Konfrontacje wokalno muzyczne i poetycko recytatorskie – konsultanci : Danuta Błażejczyk – piosenkarka, Zbigniew Kulwicki – aktor, Ernest Bryl – pisarz, Stanisław Jaskułka – aktor (reżyser i scenograf ).

Stanisław Jaskułka konsultacja muzyczna z Łukaszem

W ramach Konfrontacji – prowadzone były zajęcia z emisji głosu, praca indywidualna z każdą osobą śpiewającą i recytującą poezję ( wybrany wiersz, piosenka – omówienie, poprawny śpiew, recytacja, dobór repertuaru ….).

2. Konfrontacje plastyczne i wykłady na temat malarstwa – konsultanci p. Krzysztof  Wachowiak, p. Grzegorz Sprusik, p. Franciszek Maśluszczak.
W ramach  Konfrontacji p. K. Wachowiak –  omówił  temat – „Tradycja a nowe prądy w historii sztuki”.

Grupa zwiedzała: Wilanów, Łazienki, zwiedzane obiekty były przedmiotem dyskusji w kolejnych tematach Konfrontacji – problemy i zagadnienia związane z technologią technik malarskich i budową przestrzeni obrazowej.

Pan F. Maśluszczak –„Między malarstwem a architekturą”

Pan G. Sprusiak  – „ Analiza procesu twórczego w sztuce”

3. Koncert w wykonaniu niepełnosprawnych artystów w Galerii Apteka Sztuki (piszący i śpiewający).

Łukasz po występie z p.Alicją Majewską

Kasia z p. Alicją Majewska

Występujący artyści

4. Wspomnienie i msza poświęcona patronowi.  Podopieczni Teatru Życia im. Ks. Biskupa Jana Chrapka – Centrum Rehabilitacji im. Ks. Biskupa Jana Chrapka wspominali swojego PATRONA w X rocznicę jego nagłej śmierci  w Kościele Seminaryjnym w Warszawie. Wspomnienie reżyserował – Zbigniew Kulwicki, prowadziła – Zofia Czernicka, Mszę świętą sprawowali min. Księża z Grudziądza , Ksiądz infułat Czesław Wala z Kałkowa, księża z Kościoła Seminaryjnego. We mszy wzięło udział wiele znanych osób min. siostra i brat  śp. biskupa, p. Maja Komorowska,  wszyscy uczestnicy Konfrontacji wraz z prowadzącymi.

Wspomnienie o śp. Biskupie  – prowadząca Zofia Czernicka

p. Maja Komorowska

5. Koncert w Domu Polonii, otwarcie wystawy malarstwa. Koncert prowadził – p. Stanisław Jaskułka – wystąpili w nim profesjonaliści p. Danta Błażejczyk, p.Lidia Stanisławska, p. Zbigniew Kulwicki i artyści Teatru Życia. Otwarcia wystawy dokonał  – historyk sztuki p. Grzegorz Sprusik .

Rozpoczęcie koncertu- p. Stanisław Jaskułka

Występ Łukasza w Domu Polonii

Uczestnicy koncertu – siostra, brat śp. biskupa, prezes CR Grudziądz

Siostra i brat śp. Biskupa

Jeden z obrazów  – wystawa

6. Podsumowanie Konfrontacji.

Wypowiedzi konsultantów – p. Ernest Bryl – „ ….piszcie to co czujecie niech nikt wam nie mówi o czym macie pisać i wtedy to będzie poezja …….”

p. Danuta Błażejczyk  – „ jesteście wspaniali , dobrze mi się z wami pracowało, zawsze możecie liczyć na moją pomoc ale pamiętajcie należy ciągle ćwiczyć aby to co śpiewacie było czytelne i zrozumiałe dla słuchacza….”.

p. Krystyna Grabowska – poprosiła wszystkich o uwagi, sugestie, propozycje z których mogłaby korzystać organizując następne spotkania.

Uczestniczka Konfrontacji p. Ola  podziękowała za możliwość udziału w konfrontacjach i wskazówki jakie uzyskała w czasie konfrontacji nad piosenką „Ave Maryja”.

Uczestnik p. Łukasz podziękował za spotkanie, wskazówki otrzymane od p. Danusi Błażejczyk i  p. Stanisława  Jaskułki  obiecał dużo ćwiczyć ….( p. Danusię ta wypowiedź bardzo wzruszyła ).

Uczestniczka  p. Iza – osoba pisząca i recytująca własną poezję „  …… ćwiczenia  prowadzone podczas Konfrontacji uświadomiły mi w jaki sposób operować głosem i ile może mikrofon zrobić dobrego i złego –  były bardzo potrzebne.

Uczestnik p. Szczepan mówił o trudnościach jakie napotyka w swoim środowisku – brak osób , które mogłyby służyć pomocą, pomoc jaką uzyskuje – to spotkania organizowane przez Teatr Życia im. Biskupa Jana Chrapka.

Podziękowań , ciepłych słów pod adresem Pani Prezes Krystyny Grabowskiej było bardzo wiele

Zakończone one zostały  słowami wypowiedzianymi  przez p. M … „Pamiętaj, że jesteś potrzebna. Jest przynajmniej jedna ważna rzecz, która nie będzie zrealizowana bez Twojego udziału – realizuj tych rzeczy wiele”.

Wyjazd do Warszawy to szansa dla naszych podopiecznych do zwiedzania.

Spełniło się Kasi i Joli największe marzenie  „….zobaczyć Palac Kultury ze wszystkich stron ”

Kasia wchodząc na kolejne zajęcia mówiła o tym spełnionym marzeniu wszystkim. Zobaczyła też wiele innych ciekawych rzeczy ale Pałac Kultury przesłaniał wszystko.

Kasia i Jola

Dziękuję p. Krystynie Grabowskiej za zaproszenie nas do udziału w  Ogólnopolskich Konfrontacjach Artystycznych Niepełnosprawnych,  wszystkim konsultantom za tworzenie wspaniałej atmosfery w czasie Konsultacji , na koncertach, za rozmowy kuluarowe.

Rodzicom Kasi i  Joli dziękuję za otwartość i rozumienie słuszności ciągłego edukowania w nowych dziedzinach swoich dzieci. Dobra wola, szczere chęci, uczestnictwo w różnych spotkaniach to podstawa dalszego rozwoju naszych „artystów”.

 Maria Lisek Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: