BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 Listopad 2016

Oko jest „oknem do mózgu” – można w nim zobaczyć m.in. alzheimera

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: