BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 maj 2016

Opieka genetyczna dzieci i dorosłych w województwie lubelskim

Organizatory zapraszają do udziału w konferencji pt. „Opieka genetyczna dzieci i dorosłych w województwie lubelskim”, która odbędzie się w poniedziałek 13. czerwca 2016 r. (początek o godz. 9.00) w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4.

Konferencja ma charakter roboczy i jej celem jest dyskusja nt. potrzeb zdrowotnych w dziedzinie genetyki klinicznej w województwie lubelskim. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Genetyka kliniczna jest dziedziną interdyscyplinarną a lekarze genetycy kliniczni współpracują na polu diagnostyki i leczenia pacjentów z wieloma kolegami innych specjalności Proszę o sugestie i wskazówki, które umożliwią opracowanie potrzeb zdrowotnych w dziedzinie genetyki klinicznej w naszym województwie. Zapraszam do udziału w Konferencji – proszę o podanie tematu wystąpienia do 31. maja 2016 r. lub przesłanie sugestii na mój adres mailowy: janusz.kocki@tlen.pl.

W mojej opinii jest duża szansa na wypracowanie planów realnej opieki genetycznej na poziomie lokalnym w naszym województwie co poprawi dostępność dla pacjentów do szeroko rozumianego poradnictwa genetycznego.

Dr hab. n. med. Janusz Kocki, prof. UM

Konsultant wojewódzki

W dziedzinie genetyki klinicznej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: