BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 październik 2016

Opiekunowie niepełnosprawnych żyją w Polsce w skrajnym ubóstwie. Na co mogliby liczyć w innym państwie UE?

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: