BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 styczeń 2015

Osoby reprezentujące trzeci sektor w Radzie Kultury Miasta Lublin poszukiwane!

Do 10 lutego 2015 r. (wtorek) trwa nabór zgłoszeń kandydatów reprezentujących trzeci sektor w Radzie Kultury Miasta Lublin. W skład nowego ciała opiniodawczo-doradczego Prezydenta Miasta Lublin będzie wchodziło dwóch przedstawicieli lubelskich organizacji.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działania w sektorze kultury na terenie Gminy Lublin, do zgłaszania swoich kandydatów i kandydatek do Rady Kultury Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: