BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 Styczeń 2014

Oszustwa na wielką skalę, czyli jak funkcjonował Dom Pomocy

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW