BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Wrzesień 2011

Otwarcie Biura Karier w Zamościu

Dnia 28 września 2011 r. będzie miało miejsce uroczyste otwarcie Biura Karier w Zamościu, działającego w ramach zadania zleconego: „Biuro Karier – skuteczny element aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” finansowanego ze środków PFRON. Projekt realizowany jest przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w Lublinie.

Uroczyste otwarcie zamojskiego Biura Karier odbędzie się w siedzibie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20.
Będzie ono połączone z seminarium: „Budowanie przyjaznego świata dla osób niepełnosprawnych”, organizowanym przez Książnicę Zamojską. Seminarium rozpocznie sie o godz. 11.00 (więcej informacji o seminarium: www.biblioteka.zamosc.pl > Wydarzenia kulturalne planowane na Wrzesień w Książnicy Zamojskiej).

Podczas otwarcia BK zostanie zaprezentowana idea realizowanego projektu, cel zadania oraz oferta biura dla osób niepełnosprawnych i pracodawców.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: