BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 luty 2015

Otwarcie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

Wojewoda lubelski Wojciech Wilk uroczyście przeciął wstęgę otwierając Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim. W krótkim przemówieniu wojewoda podkreślił znaczenie takich placówek dla aktywizacji i przywracania na rynek pracy osób niepełnosprawnych.

Powiatowy ZAZ w Janowie Lubelskim jest szóstą tego typu placówką w województwie. Może rozpocząć działalność dzięki decyzji wojewody Wojciecha Wilka z grudnia 2014 r., na mocy której nadał on placówce status zakładu aktywności zawodowej. W tej instytucji pracę znajdzie 50 osób, w tym 35 niepełnosprawnych.

Zakład zajmie się działalnością wytwórczą i usługową, w tym zbytem wyprodukowanych wyrobów i usług w zakresie usług gastronomicznych, cateringu i przygotowania posiłków na potrzeby szpitala powiatowego i innych odbiorców. Podstawowym zadaniem Zakładu jest rehabilitacja zawodowa, medyczna i społeczna niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: