BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Sierpień 2014

Otwarte spotkanie organizowane przez członków Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej serdecznie zapraszają organizacje sektora obywatelskiego na otwarte spotkanie, w trakcie którego poruszone zostaną następujące kwestie:

1. Udział organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w Komitetach Monitorujących Regionalne Programy Operacyjne.

2. Funkcjonowanie Wojewódzkich i Miejskich RDPP – stan obecny i perspektywy.

3.Kontynuacja prac nad stworzeniem systemu wolontariatu długoterminowego w organizacjach pozarządowych.

4. Świadczenie usług socjalnych przez organizacja pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a planowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej.

5. Sprawy różne.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 września 2014 r. w godzinach 12.30 – 15.00
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w sali im. A. Bączkowskiego.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy nadsyłać na adres mailowy: anna.moskwa@mpips.gov.pl w terminie do dnia 1 września br.

W przypadku, gdyby ilość zgłoszeń przekroczyła możliwości lokalowe, o udziale w spotkaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja pochodzi ze strony Pozytek.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: