BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Maj 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 w związku art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Termin na złożenie ofert mija 10.06.2020 roku o godz. 15.30.

PLIKI DO POBRANIA otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_programu_mrpps.pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
Źródło: lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: