BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Sierpień 2014

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji przeznaczono środki w wysokości 25 000 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 sierpnia 2014 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat konkursu do działu ds. osób niepełnosprawnych MOPR przy ul. Zemborzyckiej 88-92, tel. 81 466 53 99.

Ogłoszenie konkursowe – PFRON

Informacja pochodzi ze strony  Samorządu Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: