BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Maj 2014

Otwarty konkurs ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie w 2014 roku realizacji zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Konkurs obejmuje następujące zadania:

1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.

2. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierającyh ich aktywność w tych dziedzinach.

3. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Na realizację wyżej wymienionych zadań przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w łącznej wysokości 80 000 zł. Zadania będą realizowane nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2014 r. i nie później niz do 15 grudnia 2014 r.

Oferty należy składać w terminie do dnia 27 maja 2014 r. w dziale ds. osób niepełnosprawnych MOPR, ul. Zemborzycka 88-92, sala Obsługi Klienta, stanowisko nr 1.

Ogłoszenie o konkursie oraz wzór oferty do pobrania na stronie Samorządu Miasta Lublin.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW