BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Kwiecień 2020

Pakiet informacji dla osób z niepełnosprawnościami ze strony Miasta Lublin

Obecna sytuacja w kraju, związana z ogłoszonym stanem epidemii, budzi wiele wątpliwości i pytań związanych zarówno z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, jak i w sprawach dotyczących szczegółowych zagadnień i spraw indywidualnych. Sytuacja ta spowodowała także szereg zmian w zakresie spraw związanych z niepełnosprawnością. Z tego względu prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

W Urzędzie Miasta Lublin funkcjonuje Wydział d.s Osób Niepełnosprawnych, a w nim Ośrodek Informacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, z którym można kontaktować się telefonicznie (81 466 3080, 81 466 3083) i za pomocą poczty elektronicznej (ion@lublin.eu). Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności dostępny jest pod numerem telefonu: 81 466 34 73.

Przedstawiamy poniżej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z obecną sytuacją osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Będziemy na bieżąco uzupełniać informacje w przypadku pojawiania się kolejnych pytań lub regulacji prawnych.

https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/aktualnosci-dla-niepelnosprawnych/pakiet-informacji-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami,213,1271,1.html

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: