BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 wrzesień 2021

Petycja projektu ROBOTICS4DEAF

Celem tej petycji jest dotarcie do nauczycieli, którzy będą pełnić rolę ambasadorów i wspierać cele naszego projektu ROBOTICS4DEAF w swoich szkołach. Konsorcjum zaprasza do podpisania tej elektronicznej petycji, która ma na celu: 

– Projekt ROBOTICS4DEAF ma na celu stworzenie materiałów szkoleniowych oraz platformy e-learningowej dla uczniów niesłyszących lub niedosłyszących.  Materiały szkoleniowe mają na celu promowanie umiejętności kodowania/robotyki, które integrują się ze wszystkimi dziedzinami STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka).

– Zapewnienie dostępu i uczestnictwa uczniom niesłyszącym lub niedosłyszącym poprzez zaprojektowanie i opracowanie pakietu szkoleniowego, który promuje umiejętności kodowania/robotyki integrujące wszystkie dziedziny STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka).

– Zaprojektowanie i wdrożenie programu dla studentów z wbudowanym szkoleniem ICT, oferowanym zarówno on-line, jak i stacjonarnie, oraz stałym monitorowaniem i procedurami oceny poprzez mentoring oferowany w otwartym środowisku.

Link do petycji: https://forms.gle/Y9oufkzYA3tnnjqM7

Więcej o projekcie: https://robotics4deaf.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/robotics4deaf 

Dołącz do grupy ambasadorów Robotics4deaf: https://www.facebook.com/groups/323410822077817

Logo Robotics4deaf

Z góry dziękujemy za pomoc.

W imieniu Konsorcjum projektu Robotics4deaf

Dział Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: