BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 październik 2018

Pierwsza operacja na świecie z wykorzystaniem techniki rozszerzonej rzeczywistości

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: