BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Luty 2012

Pierwsze w Polsce szkolenia z cyklu „Bajkowe szkolenia przełamują tabu”

Pierwsze w Polsce szkolenie oparte na bajkach psychoedukacyjnych, mówiących o niepełnosprawności „Tuż pod moim nosem”. Projekt objęty Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana.

Temat szkolenia:
Jak oswajać uczniów z niepełnosprawnością rówieśników? – szkolenie z wykorzystaniem bajek psychoedukacyjnych ze zbioru „Tuż pod moim nosem”, pod Honorowym Patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz towarzyszącej książce płyty CD z nagranymi bajkami, czytanymi przez znane i lubiane osoby.

Prowadzący:
Magdalena Pełczyńska–Lots
Psycholog, terapeuta, nauczyciel specjalista w klasie integracyjnej
Katarzyna Łukasiewicz
Prezes Fundacji Oswoić Los – wydawcy książki „Tuż pod moim nosem”, mama dziecka z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

Adresaci:
Nauczyciele, nauczyciele specjaliści klas masowych i integracyjnych oraz najstarszych grup przedszkolnych.

Cele szkolenia:
•    Przygotowanie nauczycieli do obcowania zdrowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnymi rówieśnikami w szkole oraz poza jej granicami.
•    Zapoznanie nauczycieli z wybranymi formami niepełnosprawności i upośledzenia umysłowego (Autyzm, Zespół Downa, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Zespół Aspergera, ślepota, rozszczep kręgosłupa, jąkanie, głuchota, karłowatość, otyłość).
•    Wskazanie nauczycielom sposobów przełamywania strachu i lęku wśród uczniów w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi.
•     Zachęcenie nauczycieli do promocji postaw otwartości i akceptacji „inności” wśród dzieci zdrowych.
•    Wyjaśnienie pojęcia inkluzji, przedstawienie korzyści z niej płynących oraz sposobów na włączanie niepełnosprawnych uczniów do życia klasy i szkoły.
•    Zapoznanie nauczycieli z podstawowymi zasadami savoir-vivre wobec niepełnosprawnych – czyli mów do mnie a nie o mnie !!!

Szkolenie otwarte będzie odbywać trzech terminach do wyboru 4, 11, 18 lutego 2012 r. w CS Euro Edukacja w godzinach od 10:00 do 14:00 ul. Narutowicza 41/1; 20-016 Lublin. Euro edukacja zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych (min. 10 osób w grupie).

Informacja pochodzi ze strony Euro Edukacja.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: