BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 Luty 2014

Pierwszy raz w historii pacjent otrzymał sztuczną rękę, która czuje [wideo]

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW