BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 sierpień 2017

PIP przypomina: Niepełnosprawnym pracownikom na turnus rehabilitacyjny przysługuje dodatkowe wolne

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: