BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 maj 2015

Plan Zrównoważonej Mobilności w Lublinie – warsztaty

Miasto Lublin zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności w naszym mieście.

Warsztaty odbędą się 19-20 maja (wtorek, środa) w Ratuszu, w godzinach od 16:00 do 18:00. Podczas spotkań odbędzie się dyskusja z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji społecznych na temat przygotowywanego Planu Zrównoważonej Mobilności w Lublinie.

Celem spotkań jest przeprowadzenie otwartej dyskusji z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji społecznych na temat przygotowywanego Planu Zrównoważonej Mobilności w Lublinie, w tym m.in.:

  • założeń planu,
  • określenia wspólnej wizji, celów strategicznych i szczegółowych,
  • opracowania zestawów efektywnych działań służących realizacji celów,
  • określenia priorytetów.
Tematyka warsztatów
Warsztaty

dzień 1
19 maja (wtorek)  16:00-18:00 -Założenia Planu
-Cele strategiczne i szczegółowe
-Mobilność a zagospodarowanie przestrzenne
-Wpływania na popyt i sposób jego zaspokajania
-Zwiększanie elastyczności systemu transportowego
Warsztaty
dzień 2
20 maja
 (środa)
16:00-18:00 -Rola środków transportu: transport zbiorowy,
ruch pieszy i rowerowy
-Rola samochodu
-Ruch towarowy
-Oddziaływanie fiskalne
-Rola edukacji transportowej
-Określenie priorytetów

Warsztaty odbędą się w lubelskim Ratuszu przy pl. Władysława Łokietka 1, w sali nr 2 (sala sesyjna Rady Miasta Lublin).

Więcej na stronie Samorządu Miasta Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: