BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 Styczeń 2014

Płatne staże

Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczęła realizację projektu „Celuj w pracę”.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej poprzez udział w kompleksowym wsparciu 84 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób 50+ i niepełnosprawnych zamieszkałych w woj. lubelskim w powiatach: włodawskim, hrubieszowskim, chełmskim i mieście Chełm.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

1. staże zawodowe (3 m-ce),

2. Indywidualny Plan Działania niezbędny w celu prawidłowego pokierowania karierą zawodową,

3. wsparcie psychologiczno – doradcze „Warsztaty aktywizujące”:
– warsztaty motywacyjne i samopoznania,
– warsztaty z zakresu autoprezentacji,
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

4. szkolenie z zakresu:
a) Obsługi urządzeń do wytwarzania energii odnawialnej
instalacje solarne, fotowoltaiczne, pompy ciepła i inne; pozyskiwanie i użytkowanie energii alternatywnej; montaż instalacji solarnej, pomp ciepła; eksploatacja instalacji solarnych, fotowoltaicznych; technika odnawialna w praktyce; instalacje elektryczne i linie kablowe; regulacje prawne z zakresu energetyki; sieci i instalacje cieplne; zasady budowy i eksploatacji urządzeń gazowych
b) Agroturystyki z obsługą klienta
agroturystyka sposobem na różnicowanie działalności rolniczej; specyfika turystyki lokalnej/wiejskiej; składniki produktu turystycznego i jego tworzenie; potrzeby turysty; przygotowanie rodziny i domu do przyjęcia gości; elementy marketingu; profesjonalna obsługa klienta
c) Kucharz/ka regionu
higiena zawodowa; wyposażenie techniczne, podstawy żywienia; etapy procesu technologicznego; składniki pokarmowe występujące w pożywieniu; sporządzanie potraw z warzyw, owoców, mleka i jego przetworów, jaj, z mięsa, drobiu, dziczyzny, ryb, itp.; sporządzanie deserów; przygotowanie

Wsparciem objętych zostanie 84 osób (47 kobiet i 37 mężczyzn), w tym:
– 52 bezrobotnych (29 kobiet i 23 mężczyzn),
– 32 nieaktywnych zawodowo (18 kobiet i 14 mężczyzn)
– 50% będą stanowiły osoby w wieku 50+,
– 50% obędą stanowiły osoby niepełnosprawne.

Priorytetowo traktowane będą osoby powyżej 50 r.ż., osoby niepełnosprawne oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadające max. średnie wykształcenie.

Dla uczestników projektu przewidziane jest również dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych, wyżywienia, zwrotu kosztów dojazdu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze projektu:
Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich,
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
tel: 81 444-99-40, 81 444-99-42
www.irzl.pl
e-mail: sns@irzl.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: