BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Luty 2012

Podwójny jubileusz „Misericordii”

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA” przeżywa podwójny jubileusz: piątą rocznicę powołania Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz drugą utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej.

Obie instytucje służą pomocą osobom borykającym się z problemem psychicznym, stanowiąc niejako dwa szczeble na drodze do wychodzenia z towarzyszącej ich beneficjentom izolacji. Pierwszy z nich to przygotowanie do podejmowania obowiązków społecznych – w szczególności pracy (tę rolę wypełnia WTZ), kolejny – to praca w zakładzie pracy chronionej, jakim jest ZAZ.
Podopieczni, pracownicy i założyciele „MISERICORDII” spotkali się we wtorek 14 lutego o godz. 1800  w Kościele pw. św. Judy Tadeusza przy ul. Abramowickiej 2, aby wziąć udział we Mszy św. oraz wysłuchać okolicznościowego koncertu przygotowanego przez Chór „JUBILAEUM”.

W wygłoszonym kazaniu ks. Prałat Tadeusz Pajurek przypomniał zebranym trudną drogę Stowarzyszenia, od początku stawiającego w centrum swego zainteresowania i troski osoby chorujące. Tam, gdzie cierpi człowiek, tam najbardziej potrzebna jest obecność drugiego człowieka – wychodząc od takiego przesłania grono założycieli powołało najpierw Środowiskowy Dom Samopomocy, później zaś kolejne dzieła: Klub „MISERICORDIA” oraz obie świętujące swój jubileusz organizacje filialne. Zwracając się w serdecznych słowach do wszystkich, w których gestii jest ulżenie doli podopiecznych Stowarzyszenia, Jego twórca i założyciel zaapelował o podejmowanie wysiłków, pokonywanie barier, służbę potrzebującym aż po dar z samego siebie nawet wbrew trudnościom, własnym ograniczeniom i niezrozumieniu ze strony innych.
Spotkanie w Kościele pw. św. Judy Tadeusza miało charakter środowiskowy, wręcz rodzinny. Wykonane pod batutą P. Tomasza Orkiszewskiego pieśni Chóru „JUBILAEUM”: Ave Maria, Hymn Konfederatów Barskich, czy kończący spotkanie Hymn Światowego Dnia Młodzieży z 1991 r. budowały niezapomnianą atmosferę wspólnoty. Każdy z nas, niezależnie od aktualnie pełnionej roli społecznej, mógł poczuć się częścią środowiska, złączonego więzami solidarności. Biorąc udział we wspólnym świętowaniu „MISERICORDII” (obejmującym – po zakończeniu części oficjalnej – także wspólnie spożytą kolację w pomieszczeniach ŚDS) trudno było nie sekundować życzeniom przedstawicieli Stowarzyszenia, aby ta właśnie solidarność osób chorujących psychicznie i ich przyjaciół zataczała coraz szersze kręgi.

Zygmunt Marek Miszczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: