BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 styczeń 2015

Podwyżka świadczeń pielęgnacyjnych

Od 1 stycznia 2015 roku świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych wzrosło z 1000 do 1200 zł na rękę.  W 2016 roku wyniesie 1300 zł.

Od 1 maja 2014 r. do końca ubiegłego roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 800 zł – co w połączeniu z dodatkowymi 200 zł z rządowego programu dało łącznie 1000 zł miesięcznie. O początku tego roku świadczenie wzrosło do 1638 zł zł brutto. Po odjęciu składek na ZUS wychodzi 1200 zł na rękę, a w 2016 będzie wynosiło 1300 zł.

Od 2017 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie corocznie waloryzowana. Oznacza to, że każdego roku ma ono wzrastać o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Przysługuje ono rodzicom lub opiekunom dzieci z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko się uczyło.

Więcej informacji o wsparciu dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów znajduje się w przygotowanym  przez ministerstwo informatorze.

Informacja pochodzi ze strony Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: