BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Wrzesień 2014

POEZJA W „POŻEGNANIU Z AFRYKĄ”

Zorganizowany dnia 11.IX. o godz. 17.00 przez Hannę Olszewską wieczorek poezji dla dzieci przyciągnął do kawiarni „Pożegnanie z Afryką” zarówno najmłodszych, jak Ich rodziców, opiekunów i dziadków. To już po raz drugi przestrzeń ogródka kawiarnianego (dopisała pogoda – stąd nie było potrzeby przenosin do pomieszczeń poniżej parteru) wykorzystana została do zainscenizowania prawdziwego widowiska.

Zarówno aktorami, jak i głównymi odbiorcami spektaklu byli sami najmłodsi, a wśród Nich dzieci z Podwórkowego kółka teatralnego „Malwa” (Filip Szysz, Ineska Wójcik, Mikołaj Muzyka, Zuzanna Muzyka, Aleksandra Chmara, Julia Zatorska, Magdalena Gagoś), Kuba Baszak, Antonina Misztal, Wiktoria Sowa i Antoni Sowa. Autorami tekstów recytowanej poezji było czworo lubelskich poetów: Alicja Barton, Monika Misztal, Zygmunt Marek Miszczak i Teresa Fiedorowicz. Na uwagę zasługuje zwłaszcza gra, świetnie przygotowanego do występu przez P. Teresę Fiedorowicz, Podwórkowego kółka teatralnego „Malwa”, które do prezentacji utworów wprowadziło element dialogu scenicznego. Wiele humoru i ciepła przydał występom najmłodszych śpiewający i grający na gitarze P. Krzysztof Baszak, którego zasługą jest rozśpiewanie publiczności poprzez zaangażowanie Jej w odtwarzanie dobrze na ogół znanych słuchaczom piosenek.

Obecne w tekstach prezentowanej poezji motywy skłaniały do zamyślenia nad potrzebą słuchania mądrych rad starszych (wiersz „Lekkomyślny kotek” Teresy Fiedorowicz); wnosiły element zabawy w zgadywanie (wiersz „Kto to taki?” tej samej Autorki), niekiedy przybierając wyraźny charakter dydaktyczny – jak w wierszach Zygmunta Marka Miszczaka o tematyce szkolnej.

Pełne życzliwej aprobaty reakcje zebranych w kawiarni dzieci i dorosłych pozwalają żywić nadzieję, iż także zapowiedziana na maj przyszłego roku trzecia odsłona wieczorku poezji dla dzieci stanie się okazją do beztroskiej i odpowiadającej potrzebom najmłodszych zabawy.

POEZJA W „POŻEGNANIU Z AFRYKĄ”4

  POEZJA W „POŻEGNANIU Z AFRYKĄ”1

POEZJA W „POŻEGNANIU Z AFRYKĄ”2

POEZJA W „POŻEGNANIU Z AFRYKĄ”3

ZMM

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: