BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Listopad 2013

Pokaz sprzętu rehabilitacyjnego

8 listopada 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ul. Wyścigowa 31 podczas zebrania z rodzicami miała miejsce prezentacja nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z dysfunkcją wzroku i górnych narządów ruchu. Sprzęt wystawiła Fundacja Szansa dla Niewidomych.

Wśród różnego typu urządzeń znalazły się: powiększalniki, mapy wypukłe, lupy elektroniczne, komputer wyposażony w mowę syntetyczną, skaner, ciśnieniomierze wyposażone w mowę i wiele innych technicznych aparatów ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Rodzice oraz przybyli goście byli bardzo zainteresowani nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym, który wspomaga nauczanie młodzieży z dysfunkcją wzroku i ruchu oraz pozwala osobom niepełnosprawnym sprawniej funkcjonować i cieszyć się lepszą jakością życia. Rodzice i opiekunowie nie kryli dużego zadowolenia ze spotkania. Ponadto korzystali  z porad oraz konsultowali się z doradcami w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Nasz Ośrodek od Fundacji otrzymał w prezencie kilka egzemplarzy książek prezentujących w języku Braille’a zamojskie zoo.

Organizatorki spotkania panie: Elżbieta Czyżewska i Marta Budek serdecznie dziękują Fundacji oraz  wyrażają nadzieję na dalszą współpracę

Elżbieta Czyżewska

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW