BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 marzec 2017

POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA

W związku ze Światowym Tygodniem Jaskry (12-18 marca 2017 r.), w dniu 18 marca 2017 r. (sobota) Polskie Towarzystwo Okulistyczne zaprasza pacjentów do poradni okulistycznych (które zgłosiły się do akcji) na terenie całego kraju w celu wykonania badania przesiewowego w kierunku jaskry.

Preferowani są wszyscy, którzy nie odwiedzili okulisty co najmniej przez rok i nie są chorzy na jaskrę.
Akcja przeprowadzana jest przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne pod hasłem POLSCY OKULIŚCI KONTRA JASKRA. Adresy przychodni można znaleźć na stronie www.pto.com.pl.

Źródło: www.pzn.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: